Uddevalla

Bildtext saknas

Uddevalla fick stadsrättigheter 1498 och har en unik 500-årig historia. Staden har varit både dansk, norsk och svensk genom åren och har brunnit ner till grunden inte mindre än 7 gånger. Staden växte markant under 60-talet när Uddevallavarvet var som störst. Efter ett antal år med minskande befolkning som följde varvsnedläggningen på 70-talet så vände trenden runt millenieskiftet och idag är inflyttningen till staden c:a 500 personer per år.

Våra fastigheter i Uddevalla:

Herrnhut 1
Herrnhut 4
Von Braun 8, 11, 12
Fregatten 6
Agrell 2
Ruthenbäck 13
Aspekullen 1
Svärdet 8, 9, 13, 14, 15

Mer information

Von Braun