Tor 4_1

Byggnaden stod färdig 1917, uppförd av Wermlands Enskilda Bank efter ritningar av Svante M. Dyhlén. Han har även ritat de s. k. Vita villorna på Västergärdet. I bottenvåningen fanns, förutom bankkontor, ett telegrafkontor. Detta var stadens första stora centrala hus med fem våningar för kontor och bostäder i ett dominerande läge. Huset är utfört i nationalromantisk stil med mörka, släta tegelfasader som vilar på bottenvåningens kraftiga, väl bearbetade granitblock. Ursprungligen hade alla fönster i bottenvåningen bågform och var spröjsade som övriga fönster i huset. Det finns även inslag av nyklassicism med gavelfälten ovan takfoten samt pelarna vid entrén. (text hämtad från Trollhättans kommuns hemsida)

Kungsgatan 38 och

Föreningsgatan 14

24 lägenheter

1-4 Rum & kök

Byggt 1917

Ombyggt 1999

Balkong - ja

Hiss - ja

Parkering - nej