Herrnhut 1_8

Fastigheten Herrnhut 1 uppfördes 1990-1991 på den plats där Uddevalla Tändsticksfabrik tidigare legat. Uddevalla Tändsticksfabrik lades ner redan 1936, och därefter bedrevs andra verksamheter i lokalerna. Fastigheterna förföll med tiden och Riksbyggen tog på sig uppdraget att rensa tomten och uppföra ett bostadshus på platsen. Herrnhut 1 uppfördes som bostadsrätt, men försäljningen gick trögt i spåren av fastighetskrisen och bostäderna omvandlades till hyresrätt.

Zachaus Gränd 7-19

Byggt 1990-1991

104 lägenheter

2-5 Rum & kök

Hiss - ja

Balkong - ja

Uteplats - ja i bv

Garage - ja